Projekt „Opracowanie właściwości warstwowej płyty kanałowej z drewna litego w ramach prac B+R zleconych przez Osika Meble Spółka Jawna”

Projekt „Opracowanie właściwości warstwowej płyty kanałowej z drewna litego w ramach prac B+R zleconych przez Osika Meble Spółka Jawna”

Przedsiębiorstwo Osika Meble Spółka Jawna w okresie od 17.06.2016 do 25.11.2016r. realizuje projekt pt. „Opracowanie właściwości warstwowej płyty kanałowej z drewna litego w ramach prac B+R zleconych przez Osika Meble Spółka Jawna” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Numer umowy: RPMP.01.02.03-12-0362/16-00.
Beneficjent: Osika Meble Spółka Jawna
Wartość projektu: 36 936,90 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 27 027,00 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Osika Meble Sp. Jawna, które nastąpi w wyniku działań projektowych oraz oddziaływania rezultatów projektu na działalność przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Celem na poziomie produktu jest zlecenie badań przemysłowych, które pozwolą na określenie przydatności użytkowej ortotropowych, warstwowych płyt kanałowych z drewna litego.
Przedmiotem badań przemysłowych będzie:
1. Określenie właściwości drewna;
2. Określenie właściwości fizyko-mechanicznych płyt trzywarstwowych z rdzeniem z listew klejonych do siebie i do okładzin;
3. Określenie właściwości fizyko-mechanicznych płyt trzywarstwowych z rdzeniem z listew klejonych jedynie do okładzin;
4. Określenie stabilności wymiarowej płyt trzywarstwowych.

Celem badań przemysłowych będzie zaproponowanie nowych rozwiązań tworzyw drzewnych wykazujących słabszą ortotropię i bardziej jednorodne właściwości we wszystkich kierunkach konstrukcyjnych kompozytu.

Planowane efekty:
– wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obrębie procesu produkcji – szt. 1
– wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których wprowadzony zostanie nowy produktu na rynek (warstwowa płyta kanałowej z drewna litego) – szt. 1