Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji LignOS – lekkiej, ortotropowej, warstwowej płyty kanałowej z drewna litego

Przedsiębiorstwo OSIKA MEBLE Spółka Jawna w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019r. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji LignOS – lekkiej, ortotropowej, warstwowej płyty kanałowej z drewna litego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Numer umowy: POIR.03.02.02.-00-0850/16

Beneficjent: OSIKA MEBLE Spółka Jawna

Wartość projektu: 5 944 600,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 675 070,00 PLN.

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Osika Meble Spółka Jawna na rynku krajowym oraz europejskim, poprzez wdrożenie na bazie opatentowanej technologii produkcji nowych wyrobów – płyty meblowej LignOS oraz mebli opartych na jej bazie.

 

Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach następujących działań:

  1. Zakup bazy technologicznej niezbędnej do wdrożenia nowej technologii produkcji mebli wykonywanych na bazie udoskonalonego produktu – warstwowej płyty kanałowej z drewna litego. Baza technologiczna obejmować będzie – 19 szt./kpl. środków trwałych.

 

Planowane efekty:

Bezpośrednim wdrożeniem zakupionych maszyn będzie rozpoczęcie produkcji nowego produktu –płyty meblowej LignOS oraz mebli z płyty LognOS.

Firma wdroży innowacje produktową w przedsiębiorstwie oraz zatrudni 10 nowych pracowników do obsługi nowych środków trwałych, w tym powstanie 1 stanowisko pracy związane z wdrażaniem nowej technologii.

 

Oferta – płyta LignOs