Zapytanie ofertowe nr 02/2016

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu ogłaszamy nabór ofert na wykonanie i dostawę: Zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z montażem zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna jest tutaj.

Zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania:
Załącznik 1: Wzór formularza ofertowego
Załącznik 2: Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik 3: Wzór oświadczenia o braku wykluczenia


WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Data 15.08.2016

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu ogłaszamy wyniki naboru ofert na wykonanie i dostawę: Zabudowy stoiska wystawienniczego wraz z montażem zgodnie z specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie realizacji zadania pod nazwą: Zabudowa stoiska wystawienniczego, za najkorzystniejszą pod względem kryteriów określonych w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania ofertowego, uznano ofertę firm:

Największą ilość punktów w ramach wykonania usługi:
nr 1 – Projekt stoiska,
nr 5 – Wizualizacja stoiska,
nr 6 – Aranżacja mebli

zdobyła oferta firmy:
ART-MAN PAWEŁ SZAROWICZ
11 LISTOPADA 54 A
38-300 GORLICE
NIP:7381496756

Największą ilość punktów w ramach wykonania usługi:
nr 2- Baner duży,
nr 3 – Wydruk wielkoformatowy,
nr 4 – Logo – litery na ścianę,
nr 7 – Usługa wykonania budowy platformy wystawienniczej,
nr 8 – Farby i malowanie ścian ekspozycyjnych,
nr 9 – Dodatki aranżacja wnętrz – dodatki i ozdoby ekspozycyjne

zdobyła oferta firmy:
NANIT MEDIA
TOMASZ GILARSKI
37-500 JAROSŁAW
UL. PEŁKIŃSKA 12/2
NIP: 792-149-14-85
TEL.: 665 028 008

Pełne wyniki zapytania ofertowego dostępne są tutaj.