Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2017

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją przez przedsiębiorstwo Osika Meble Spółka Jawna projektu w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie usługi badawczej związanej z realizacją prac rozwojowych mających na celu usprawnienie produktu – kotła opalanego biomasą zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zapytania ofertowego wraz z załącznikiem dołączonym do wiadomości.

 

Pliki:

Załącznik nr 2 do wniosku – Zapytanie ofertowe

Formularz Oferty

Zapraszamy do złożenia ofert.