„Dofinansowanie kapitału obrotowego w Osika Meble Spółka Jawna” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Przedsiębiorstwo OSIKA MEBLE Spółka Jawna w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020r. realizuje projekt pt. „Dofinansowanie kapitału obrotowego w Osika Meble Spółka Jawna” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Numer umowy: POIR.03.04.00-12-0401/20-00

Beneficjent: OSIKA MEBLE Spółka Jawna

Wartość projektu: 305 014,56 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 305 014,56 PLN.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Zadanie w ramach projektu to utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Działanie: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona została dotacja.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści są dostępni, aby dostarczyć szczegółowe informacje o naszych produktach i rozwiać wszelkie wątpliwości. Gwarantujemy fachową pomoc i wsparcie, aby ułatwić Ci podjęcie właściwej decyzji.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu.