Projekt „rozwój eksportowy firmy osika meble spółka jawna na nowych rynkach zagranicznych”

Przedsiębiorstwo Osika Meble Spółka Jawna w okresie od 01.09.2016 do 28.02.2017r. realizuje projekt pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Osika Meble Spółka Jawna na nowych rynkach zagranicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Numer umowy: RPMP.03.03.02-12-0265/16-00.
Beneficjent: Osika Meble Spółka Jawna
Wartość projektu: 213 500,04 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 89 638,51 PLN.

Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Osika Meble Sp. Jawna, które nastąpi w wyniku działań projektowych.

Cele dotyczące udziału w rynku:
– Intensyfikacja działań na docelowym rynku eksportowym tj. Republice Federalnej Niemiec,
– Wzrost grupy odbiorców oferowanych produktów o 2 nowych kontrahentów,
– Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Osika Meble na rynku zagranicznym.

Cele dotyczące sprzedaży:
– Wzrost sprzedaży firmy dzięki pozyskaniu nowych klientów – wzrost przychodów z eksportu o 307 336,00 PLN w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Cele dotyczące rentowności:
– Wzrost zysku ze sprzedaży poprzez zwiększenie obrotów eksportowych,
– Zwrot z zainwestowanego kapitału poprzez zwiększenie przychodów z eksportu.

Cele jakościowe:
– Umocnienie pozycji firmy na rynku krajowym poprzez zwiększenie udziału w eksporcie,
– Silniejsze zaistnienie na wybranym rynku zagranicznym,
– Wzrost jakości oferowanych produktów pod wymogi i potrzeby zagranicznych klientów,
– Poszerzanie oferty produktów poprzez pozyskiwanie nowych kontaktów handlowych – rozpoczęcie sprzedaży w Niemczech 8 zestawów mebli sypialnianych oraz galanterii drzewnej w postaci desek do krojenia, stolnic i wałków do ciasta w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
– Poszerzenie kompetencji personelu firmy oraz wzrost zatrudnienia osób zajmujących się działaniami eksportowymi w przedsiębiorstwie o 0,5 EPC (1 osoba na umowę cywilno-prawną zatrudniona przez okres realizacji projektu),
– Rozszerzenie bazy wiedzy dzięki zdobywaniu doświadczeń,
– Zbudowanie rozpoznawalnej marki i pozytywnego wizerunku firmy.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści są dostępni, aby dostarczyć szczegółowe informacje o naszych produktach i rozwiać wszelkie wątpliwości. Gwarantujemy fachową pomoc i wsparcie, aby ułatwić Ci podjęcie właściwej decyzji.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu.