Firma OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA w okresie od 02.01.2012 do 30.06.2012r. realizowała inwestycję pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OSIKA MEBLE S.J. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wprowadzenie nowego produktu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 : Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-194/11.

Firma OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA w okresie od 1.11.2010 do 30.11.2011r. realizowała inwestycję pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OSIKA MEBLE Spółka Jawna poprzez zwiększenie wydajności linii technologicznej i wdrożenie recyklingu” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 : Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-6-0210-825-10

Firma OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA w okresie od 05.01.2009 do 30.06.2009 realizowała inwestycję pt. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Inter-Przem” poprzez zakup linii technologicznej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 : Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-1-0147-4-08.

Firma OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA w okresie od 1.12.2009 do 27.02.2010r. realizowała inwestycję pt.pt. ”Wzrost konkurencyjności firmy „Inter- Przem” poprzez rozbudowę linii technologicznej do produkcji elementów meblowych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 : Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Małe przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-3-0150-434-09.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści są dostępni, aby dostarczyć szczegółowe informacje o naszych produktach i rozwiać wszelkie wątpliwości. Gwarantujemy fachową pomoc i wsparcie, aby ułatwić Ci podjęcie właściwej decyzji.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, zachęcamy do kontaktu.